Välkommen till SWiP Sverige

Välkommen till SWiP Sveriges hemsida! Här i nyhetsflödet publicerar vi nyheter, information om oss, våra medlemmars forskning och nätverkets aktiviteter. Du hittar mer information om nätverket och hur du blir medlem i menyraden till vänster.

Kvinnor är underrepresenterade på alla nivåer i akademisk filosofi i Sverige. Syftet med SWiP är att erbjuda ett professionellt nätverk för kvinnliga filosofer verksamma i Sverige, vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter, arbeta för en jämnare könsbalans inom filosofin, och att lyfta fram kvinnliga filosofers forskning inom och utanför akademin.

Ny styrelse

Under senaste mötet valdes en ny styrelse för SWIP med Åsa Burman som ordförande och Anna Petronella Foultier som sekreterare. Övriga styrelseledamöter är Karin Enflo och Sofia Jeppsson.

Ett varmt tack till vår avgående ordförande Sara Packalén för hennes arbete i SWIP och vi ser fram emot att ha henne som aktiv medlem framöver.

I januari kommer vi att ha en kick-off för alla medlemmar. Mer info om detta kommer via mail.

 

Sommarskola

Det Erasmus+ Strategic Partnership finansierade nätverket Gender and Philosophy ordnar 2016 två enveckas ”Summer School” kurser på (i första hand) magisternivå, en på Island i maj och en i Jyväskylä i augusti. Ansökningstiden för den första kursen pågår till den 15de februari. Mera information finns här:

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm

Nu i vår startar en ny seminarieserie i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm i samarrangemang mellan filosofi vid Södertörns högskola (med Ulrika Björk som kontaktperson) och genusvetenskap vid Stockholms universitet (med Lisa Folkmarson Käll som kontaktperson). Första tillfället är den 29 januari, 14-16 på SH då vi välkomnar Cecilia Sjöholm, Professor i Estetik vid SH, som vår premiärgäst. Hela vårens program hittar ni här nedan. Sprid gärna informationen vidare.

Välkomna!

Ulrika Björk och Lisa Folkmarson Käll

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm

Våren 2016

29/1, kl 14-16 (SH PA237)

Cecilia Sjöholm, Prof.: ”Synliga/osynliga liv? Arendt, laggivandet och tragedin”

11/3, kl 14-16 (SU D4120)

Lisa Folkmarson Käll, Doc.: ”Feministisk fenomenologi som performativ fenomenologi”

8/4, kl 14-16 (SU D4120)

Anna Petronella Foultier, PhD: TBA

13/5, kl 14-16 (SH PA237)

Lena Halldenius, Prof.: ”Mary Wollstonecrafts feministiska republikanism. Frihet, revolution och förändring”

Kontakt: Ulrika Björk (ulrika.bjork@sh.se) och Lisa Folkmarson Käll (lisa.kall@gender.su.se)

Programmet finns också här http://www.erg.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/seminariet-i-feministisk-kontinentalfilosofi-i-stockholm-1.263355, där vi uppdaterar med eventuella ändringar​

(lisa.kall@gender.su.se)

Tidigare evenemang: Stockholm SWiP Conference 2015

Why are there so few women in philosophy, and (why) does it matter?

Stockholm University, Sweden, April 17-18th, 2015

An international conference on the underrepresentation of women in academic philosophy, organized by SWiP Sverige and hosted by the Department of Philosophy at Stockholm University.

Key-note speakers:

Sally Haslanger (MIT, USA)

Linda Martín Alcoff (Hunter College and CUNY Graduate Centre, USA)

Cathrine Felix (Lunds University, Sweden)

 

In most countries there is a lack of gender parity in philosophy as an academic discipline. In fact, philosophy fares much worse in this respect than all other disciplines of the humanities and social sciences, and almost all other academic disciplines as well. According to an American study by Paxton et al. (2012), there is a big drop in the proportion of women in philosophy between introductory courses and philosophy majors, resulting in the disappointing fact that women only make up twenty-one per cent of full-time faculty in philosophy in the US. Studies in the UK suggest a similar drop and a similar faculty situation (Saul & Beebee 2011), and there is no reason to believe that the situation is any better at Swedish philosophy departments. In fact, the judgment of Högskoleverket after having inspected all Swedish philosophy departments during 2003/2004 was that philosophy is still “an education by men for men.” In Sweden too, it is still the case that few women students continue to higher level courses, the proportion of women PhD candidates is conspicuously small and very few women philosophers enjoy full time employment at philosophy departments, and are thus to a much larger extent than men dependent on temporary positions.

Recently, the problem of lack of gender parity in philosophy has generated serious attention among several international philosophers, leading to new research – both empirical and theoretical – on the subject. We hereby invite philosophers (of all levels and any gender) interested in the topic to an international workshop hosted by SWiP Sweden and the philosophy department at Stockholm University.