Ny styrelse

Under senaste mötet valdes en ny styrelse för SWIP med Åsa Burman som ordförande och Anna Petronella Foultier som sekreterare. Övriga styrelseledamöter är Karin Enflo och Sofia Jeppsson.

Ett varmt tack till vår avgående ordförande Sara Packalén för hennes arbete i SWIP och vi ser fram emot att ha henne som aktiv medlem framöver.

I januari kommer vi att ha en kick-off för alla medlemmar. Mer info om detta kommer via mail.