Kontakt

Email: swipsverige@gmail.com

SWIP Sveriges styrelse 2016 består av

Sara Packalén (ordförande) sara.packalen@philosophy.su.se

Sofia Jeppsson (vice ordförande) sofia.jeppsson@gu.se

Anna Petronella Foultier (sekreterare) anna.petronella.foultier@philosophy.su.se

Karin Enflo (ledamot) karin.enflo@filosofi.uu.se

Lisa Folkmarson Käll (ledamot) lisa.folkmarson.kall@liu.se

SWIP Sverige administreras av medarbetare knutna till filosofiska institutionen på Stockholms universitet (http://www.philosophy.su.se). Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00.