Medlemmar (under uppbyggnad)

Letar du efter filosofisk expertis? Här är en lista på några av våra medlemmar och deras forskningsområden.

  • Katharina Berndt Rasmussen (FD) är forskare på Institutet för framtidsstudier och Uppsala universitet. I sin forskning fokuserar hon främst på moralfilosofiska, politisk-, och feministisk-filosofiska frågor. Hon försvarade sin avhandling, Democracy and the Common Good: A Study of the Weighted Majority Rule, vid Stockholms universitets filosofiska institution i september 2013. I sin nuvarande forskning fokuserar hon dels på demokrati och inflytande, och dels på diskriminering och skada.

Forskningsområden: Moralfilosofi, politisk filosofi, feministisk filosofi.

Kontakt: katharina.berndt.rasmussen@iffs.se Hemsida på IFFS

  • Åsa Burman (FD) är forskare och lärare i praktisk filosofi på filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Hon brinner för filosofi, mänskliga rättigheter och att genomföra goda idéer, och har en bred bakgrund och yrkeserfarenhet från näringslivet, den akademiska världen, och socialt entreprenörskap.

Forskningsområden: Social ontologi, inriktat på begreppet social makt och sociala strukturer, och sociala fenomen i allmänhet. För närvarande undersöker hon mänskliga rättigheter från ett social-ontologiskt perspektiv. Åsa har forskat som Fulbright Scholar vid University of California, Berkeley, och har en doktorsexamen i filosofi vid Lunds universitet, med avhandlingen Power and Social ontologi, Bokbox Publications 2007.

Kontakt: asa.burman@philosophy.su.se

  • Stina Bäckström (FD) är post-doc forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Vårterminen 2016 är hon gästforskare vid Stockholms Universitet.

Forskningsområden: medvetandefilosofi, handlingsfilosofi, rationalitet, psykologins filosofi, Wittgenstein. Hon disputerade 2013 vid University of Chicago.

Kontakt: Hemsida med CV

 

  • Lisa Folkmarson Käll är docent i teoretisk filosofi och biträdande lektor vid Avdelningen för genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är disputerad i Women’s Studies (Clark University 2004) på en avhandling om frågan om könsskillnad och i filosofi (Centrum för subjektivitetsforskning, Köpenhamns universitet 2007) på en avhandling om Maurice Merleau-Pontys filosofi om kroppsligt och språkligt uttryck.

Forskningsområden: Hennes forskning är inom kontinentalfilosofi och fenomenologi, feministisk filosofi, medicinens och vårdens filosofi samt filosofi och film. Se vidare här: http://www.erg.su.se/om-oss/kontakt/medarbetare/genusvetenskap/käll-lisa-folkmarson-1.223365

Kontakt: lisa.kall@gender.su.se

 

  • Kathrin Glüer-Pagin är professor i teoretisk filosofi vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet.

Forskningsområden: Språkfilosofi, medvetandefilosofi, perceptionsfilosofi och även epistemologi och handlingsteori, särskilt när de sammanfaller med teorier om mening och innehåll.

Kontakt: kathrin.gluer-pagin@philosophy.su.se

  • Elisabeth (Lisa) Furberg (FD) är biträdande lektor vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs Universitet, samt vid Centrum för forsknings– och bioetik (CRB) på Uppsala Universitet.

Forskningsområden: Tillämpad filosofi och etik, bioetik, personlig identitet, värdeteori och meningsfilosofi. Lisa avhandling i praktisk filosofi vid Stockholms universitet 2012 diskuterade den moraliska legitimiteten hos så kallade förhandsdirektiv och livstestamenten, främst med fokus på teorier om personlig identitet över tid. Senare forskning har bland annat handlat om tillämpningen av behovs- och solidaritetsprincipen inom en offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Kontakt: elisabeth.furberg@crb.uu.se

  • Sofia Jeppson (FD) är post doc inom Göteborgs Universitets Moral Responsibility Project, och forskar om förtjänst, respekt, brott och straff. Även filosofer som inte omfattar total retributivism ansluter sig ofta till en negativ variant, enligt vilken ingen brottsling får straffas hårdare än hen förtjänar, och inte straffas alls om hen inte förtjänar det alls. Förtjänst är dock ett problematiskt begrepp, eftersom det är kontroversiellt huruvida någon människa kan förtjäna något alls. Sofia undersöker hur långt man istället kan komma med respekt-baserade side constraints.

Forskningsområden: Generellt expertområde är moraliskt ansvar och fri vilja, men även tillämpad etik och främst då djuretik.

  • Anna-Sofia Maurin är professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. FD 2002 från Lund.

Forskningsområden: Främst metafysik och då i synnerhet frågor kring, samt utvecklandet av, den s.k. tropteorin om egenskaper, frågor rörande regresser och regressargument i allmänhet och Bradleys regress i synnerhet, samt frågor rörande rättfärdigande i metafysiken (metafysikens epistemologi) och metafysiska förklaringar/grundande (metametafysik).

Kontakt: Hemsida här. E-post: anna-sofia.maurin@gu.se

  • Sara Packalén är doktorand i teoretisk filosofi på filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Hon försvarar sin avhandling i språkfilosofi, Content and Composition, under 2016. Hon undervisar även i kunskapsteori.

Forskningsområden: Språkfilosofi och formell semantik. Arbetar även med medvetandefilosofi, epistemologi, och metaetik.

Kontakt: sara.packalen@philosophy.su.se

  • Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet.

Forskningsområden: Språk- och medvetandefilosofi, särskilt semantisk externalism/internalism, naturliga sorttermer och meningsnormativitet.

Kontakt: asa.wikforss@philosophy.su.se