Välkommen till SWiP Sverige

Välkommen till SWiP Sveriges hemsida! Här i nyhetsflödet publicerar vi nyheter, information om oss, våra medlemmars forskning och nätverkets aktiviteter. Du hittar mer information om nätverket och hur du blir medlem i menyraden till vänster.

Kvinnor är underrepresenterade på alla nivåer i akademisk filosofi i Sverige. Syftet med SWiP är att erbjuda ett professionellt nätverk för kvinnliga filosofer verksamma i Sverige, vara ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter, arbeta för en jämnare könsbalans inom filosofin, och att lyfta fram kvinnliga filosofers forskning inom och utanför akademin.